Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Kamieniec
logo-mobileGmina Kamieniec

Karta Dużej Rodziny

 Od 16 czerwca 2014 r. obowiązuje „Rządowy Program Dla Rodzin Wielodzietnych”, na podstawie którego rodziny te mogą ubiegać się o wydanie „Karty Dużej Rodziny”.

  • Karta przysługuje rodzinom, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
  1. w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  2. w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • Karta będzie wydawana rodzicom oraz małżonkowi rodzica na czas nieokreślony i dzieciom do ukończenia 18 roku życia oraz pełnoletniemu dziecku - odpowiednio do końca roku szkolnego albo akademickiego.
  • Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się:
  1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci
  2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub szkoły wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce
  3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Od dnia 01.01.2018 r. można ubiegać się o wydanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Karta elektroniczna będzie wyświetlana na urządzeniach mobilnych działających w systemie Android lub App Store dla urządzeń działających w systemie IOS. Obok karty elektronicznej nadal funkcjonuje karta tradycyjna - plastikowa.

W przypadku osób, które do dnia 31.12.2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31.12.2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Wnioski o wydanie karty można składać w Urzędzie Gminy Kamieniec, pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie, za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Wzór wniosku wraz z załącznikami i objaśnienia do wniosku są zawarte na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

Szczegółowe informacje na temat „Karty Dużej Rodziny” dostępne są na stronie: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest tutaj: rodzina.gov.pl. Lista jest aktualizowana na bieżąco.


Transmisje z Sesji Rady Gminy Kamieniec
SZCZEPIMYSIĘ
Płatność kartą
Adoptuj psa
System infromacji przestrzennej
nowy baner
Monitoring jakości powietrza
Gminny zakład komunalny
Mikroporady