Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Kamieniec
logo-mobileGmina Kamieniec

Informacja o terminach polowań zbiorowych na sezon 2023/2024 - obwód łowiecki 351 Reńsko

Wójt Gminy Kamieniec

ul. 1000 lecia Państwa Polskiego 25

64-061 Kamieniec

Kamieniec, 2 października 2023 r.

ZW 6150.5.2023

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Kamieniec na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082) w związku z zawiadomieniem Koła Łowieckiego nr 104 ,,PTASZKOWO’’ ul. Obornicka 25, 62-002 Suchy Las (obwód łowiecki nr 351 „Reńsko”), podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych na sezon 2023/2024:

Lp.

Termin polowania

Nr obwodu łowieckiego

Godzina rozpoczęcia i zakończenia polowania

1

20, 25
 października 2023

351 Reńsko

godz. 7.30-16.30

2

2, 8, 17, 18, 19, 22, 24  listopada 2023

351 Reńsko

godz. 7.30-16.30

3

6, 8, 12, 15, 27, 30
 grudnia 2023

351 Reńsko

godz. 7.30-16.30

4

3, 5, 10, 12, 14, 24, 26 stycznia 2024

351 Reńsko

godz. 7.30-16.30

5

7, 9, 14, 21, 23

lutego 2024

351 Reńsko

godz. 7.30-16.30

 

Jednocześnie informuje, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Kamieniec. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawce lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntów sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamieniec oraz Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.kamieniec.pl.

Wójt Gminy Kamieniec

/-/ Piotr Halasz

 

 


Transmisje z Sesji Rady Gminy Kamieniec
Płatność kartą
Adoptuj psa
System infromacji przestrzennej
nowy baner
Monitoring jakości powietrza
Gminny zakład komunalny
Mikroporady