Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Kamieniec
logo-mobileGmina Kamieniec

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Kamieniec
Dodano: 2022-05-10

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Kamieniec

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Lembicz

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Jan Szczepaniak

Przewodniczący Komisji Budżetowej Stefan Strażyński

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Zygmunt Olszak

zwołują

wspólne posiedzenie Komisji dnia 24 maja 2022 r. o godzinie 13:00

na salce OSP w Kamieńcu

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Omówienie informacji Wójta Gminy Kamieniec o wykonaniu planu finansowego na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021r.
 6. Omówienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Kamieniec za rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (podstawa prawna: art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.]).
 7. Omówienie raportu o stanie Gminy Kamieniec za 2021 rok.
 8. Omówienie sprawozdań finansowych, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2021 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
 9. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kamieniec w sprawie:
 1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na 2022 rok,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieniec na lata 2022-2025.
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                           Przewodniczący Komisji Gospodarczej

/-/ Stefan Strażyński                                                                          /-/ Jan Szczepaniak

           

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych                             Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

/-/ Zygmunt Olszak                                                                           /-/ Dorota Lembicz


Transmisje z Sesji Rady Gminy Kamieniec
Płatność kartą
Adoptuj psa
System infromacji przestrzennej
nowy baner
Monitoring jakości powietrza
Gminny zakład komunalny
Mikroporady