Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Kamieniec
logo-mobileGmina Kamieniec

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Kamieniec
Dodano: 2021-11-22

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Lembicz

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Jan Szczepaniak

Przewodniczący Komisji Budżetowej Stefan Strażyński

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Zygmunt Olszak

zwołują

wspólne posiedzenie Komisji dnia 30 listopada 2021 r. o godzinie 13:00

na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Kamieniec

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wirusem SARS-COV, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno Mieszkańców Gminy, radnych i pracowników administracji uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji odbędzie się tylko z udziałem radnych i pracowników Urzędu.

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kamieniec w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Nr XV/117/2020 Rady Gminy Kamieniec z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  2. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022,
  3. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,
  4. przyjęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Gminy Rakoniewice,
  5. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na 2021 rok,
  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieniec na lata 2021-2024.

        6. Sprawy bieżące.

        7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                           Przewodniczący Komisji Gospodarczej

/-/ Stefan Strażyński                                                                          /-/ Jan Szczepaniak

           

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych                             Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

/-/ Zygmunt Olszak                                                                           /-/ Dorota Lembicz


Transmisje z Sesji Rady Gminy Kamieniec
Płatność kartą
Adoptuj psa
System infromacji przestrzennej
nowy baner
Monitoring jakości powietrza
Gminny zakład komunalny
Mikroporady