Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Kamieniec
logo-mobileGmina Kamieniec

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Kamieniec
Dodano: 2021-04-07

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Kamieniec

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Lembicz

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Jan Szczepaniak

Przewodniczący Komisji Budżetowej Stefan Strażyński

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Zygmunt Olszak

zwołują

wspólne posiedzenie Komisji dnia 14 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:00

w Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Kamieńcu

 W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wirusem SARS-COV, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno Mieszkańców Gminy, radnych i pracowników administracji uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji odbędzie się tylko z udziałem radnych i pracowników Urzędu.

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Omówienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kamieniec w sprawie:
 1. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Kamieniec,
 2. Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamieniec na lata 2021-2026,
 3. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków,
 4. utworzenia Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w Kamieńcu,
 5. zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
 6. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy,
 7. rozpatrzenia petycji z dnia 04.03.2021 r.,
 8. określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego,
 9. wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Gminny Zakład Komunalny w Kamieńcu Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńcu,
 10. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na 2021 rok,
 11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieniec na lata 2021-2024.
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

 

 Przewodniczący Komisji Budżetowej                                           Przewodniczący Komisji Gospodarczej

/-/ Stefan Strażyński                                                                          /-/ Jan Szczepaniak

           

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych                             Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

/-/ Zygmunt Olszak                                                                           /-/ Dorota Lembicz


Transmisje z Sesji Rady Gminy Kamieniec
SZCZEPIMYSIĘ
Płatność kartą
Adoptuj psa
System infromacji przestrzennej
nowy baner
Monitoring jakości powietrza
Gminny zakład komunalny
Mikroporady