Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Kamieniec
logo-mobileGmina Kamieniec

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Kamieniec
Dodano: 2020-05-19

 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Kamieniec

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Lembicz

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Jan Szczepaniak

Przewodniczący Komisji Budżetowej Stefan Strażyński

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Zygmunt Olszak

zwołują

wspólne posiedzenie Komisji dnia 27 maja 2020 r. (środa) o godzinie 13:00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wirusem SARS-COV, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno Mieszkańców Gminy, radnych i pracowników administracji uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji odbędzie się tylko z udziałem radnych i pracowników Urzędu.

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamieniec za rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (podst. prawna: art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [Dz. U. z 2019 r, poz. 688 ze zm.]).
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kamieniec w sprawie:
 1. uchylenia uchwały nr IV/17/20015 Rady Gminy Kamieniec z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej,
 2. nadania nazwy ulicy w miejscowości Konojad,
 3. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
 4. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych osobom tego pozbawionym,
 5. oceny zasobów pomocy społecznej,
 6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu za rok 2019 r.,
 7. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na 2020 rok,
 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieniec na lata 2020-2023.
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                          Przewodniczący Komisji Gospodarczej

/-/ Stefan Strażyński                                                                        /-/ Jan Szczepaniak

           

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych                             Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

/-/ Zygmunt Olszak                                                                           /-/ Dorota Lembicz


Transmisje z Sesji Rady Gminy Kamieniec
Płatność kartą
Adoptuj psa
System infromacji przestrzennej
nowy baner
Monitoring jakości powietrza
Gminny zakład komunalny
Mikroporady