Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Kamieniec
logo-mobileGmina Kamieniec

Sesja Rady Gminy Kamieniec
Dodano: 2022-05-10

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że XXXII sesja VIII kadencji
Rady Gminy Kamieniec odbędzie się
25 maja 2022 r., o godz. 16:00

w chacie biesiadnej w Kamieńcu


Porządek sesji :

Część I obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Wójta Gminy Kamieniec o wykonaniu planu finansowego na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021r.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kamieniec za rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (podstawa prawna: art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.]).
 9. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Kamieniec za 2021 r.
 10. Debata nad raportem o stanie Gminy Kamieniec za 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kamieniec.
 12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2021 rok.
 13. Zapoznanie się z informacją o mieniu komunalnym Gminy Kamieniec za 2021 rok.
 14. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2021 rok.
 15. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego.
 16. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
 17. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za  rok 2021.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamieniec  za 2021 rok.

Część II obrad:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na 2022 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieniec na lata 2022-2025.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zamknięcie sesji.      

                                                                                 

                                                                                               Przewodniczący Rady

/-/ Stefan Strażyński


Transmisje z Sesji Rady Gminy Kamieniec
Płatność kartą
Adoptuj psa
System infromacji przestrzennej
nowy baner
Monitoring jakości powietrza
Gminny zakład komunalny
Mikroporady