Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Kamieniec
logo-mobileGmina Kamieniec

Sesja Rady Gminy Kamieniec
Dodano: 2021-04-07

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że XXI sesja VIII kadencji
Rady Gminy Kamieniec odbędzie się
15 kwietnia 2021 r., o godz. 16:00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kamieniec.


W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wirusem SARS-COV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno Mieszkańców Gminy, radnych i pracowników administracji uprzejmie informuję, że sesja odbędzie się tylko z udziałem radnych i pracowników Urzędu.

Jednocześnie informuję, że transmisję z sesji można obejrzeć online na stronie www.kamieniec.pl w zakładce: transmisje z sesji Rady Gminy Kamieniec.

Porządek sesji :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Kamieniec,
 2. Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamieniec na lata 2021-2026,
 3. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków,
 4. utworzenia Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w Kamieńcu,
 5. zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
 6. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy,
 7. rozpatrzenia petycji z dnia 04.03.2021 r.,
 8. określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego,
 9. wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Gminny Zakład Komunalny w Kamieńcu Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńcu,
 10. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na 2021 rok,
 11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieniec na lata 2021-2024.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie sesji.                                                       

                                                                                          Przewodniczący Rady

/-/ Stefan Strażyński


Transmisje z Sesji Rady Gminy Kamieniec
SZCZEPIMYSIĘ
Płatność kartą
Adoptuj psa
System infromacji przestrzennej
nowy baner
Monitoring jakości powietrza
Gminny zakład komunalny
Mikroporady