Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Kamieniec
logo-mobileGmina Kamieniec

Sesja Rady Gminy Kamieniec
Dodano: 2020-05-19

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że XIV sesja VIII kadencji
Rady Gminy Kamieniec odbędzie się
28 maja 2020 r., o godz. 16:00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kamieniec.
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wirusem SARS-COV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno Mieszkańców Gminy, radnych i pracowników administracji uprzejmie informuję, że sesja odbędzie się tylko z udziałem radnych  i
pracowników Urzędu.

Jednocześnie informuję, że transmisję z sesji można obejrzeć online na stronie www.kamieniec.pl w zakładce: transmisje z sesji Rady Gminy Kamieniec.

Porządek sesji :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamieniec za rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (podst. prawna: art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [Dz. U. z 2019 r, poz. 688 ze zm.]).
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchylenia uchwały nr IV/17/20015 Rady Gminy Kamieniec z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej,
 2. nadania nazwy ulicy w miejscowości Konojad,
 3. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
 4. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych osobom tego pozbawionym,
 5. oceny zasobów pomocy społecznej,
 6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu za rok 2019 r.,
 7. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na 2020 rok,
 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieniec na lata 2020-2023.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie sesji.                                                        

Przewodniczący Rady

/-/ Stefan Strażyński


Transmisje z Sesji Rady Gminy Kamieniec
Płatność kartą
Adoptuj psa
System infromacji przestrzennej
nowy baner
Monitoring jakości powietrza
Gminny zakład komunalny
Mikroporady