Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Kamieniec
logo-mobileGmina Kamieniec

Odbiór oczyszczalni ścieków w Sepnie
Dodano: 2019-04-05

                                                                                                                        

Dnia 29 marca 2019 roku dokonano odbioru robót budowlanych oczyszczalni ścieków w Sepnie.

Ze względu na zły stan techniczny istniejącej oczyszczalni ścieków w Sepnie podjęto decyzję o likwidacji tej oczyszczalni i budowie nowej o przepustowości 760 RLM.

Oczyszczalnia ścieków typu KOS-2, powstała w drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Stopień zużycia obiektów nie pozwalał na skuteczne oczyszczanie ścieków. Koszt naprawy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków był jednak na tyle duży że Wójt Gminy Kamieniec, podjął decyzję o jej likwidacji i budowie nowoczesnej oczyszczalni ścieków, spełniającej wszystkie wymogi ochrony środowiska oraz normy unijne. W nowej oczyszczalni zastosowano technologię złoża zraszanego. Do najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania w/w technologii do oczyszczania ścieków należy wymienić niezwykłą odporność na wszelkie zmiany w ilości i jakości dopływających ścieków. Zastosowanie nowoczesnych materiałów do produkcji elementów wypełnienia (tworzywa sztuczne) pozwoliło na wyeliminowanie problemów związanych z kolmatacją (zatykaniem się złoża). Obecnie stosowane, nowoczesne wypełnienie ma zwiększoną powierzchnię czynną, na której rozwija się błona biologiczna, a kształt zapewnia odpowiednią przepuszczalność ścieków.

Budowa oczyszczalni ścieków dofinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Był to drugi etap operacji "Budowa oczyszczalni ścieków w Sepnie, przebudowa sieci wodociągowej w Sepnie, przebudowa sieci kanalizacyjnej w Szczepowicach", który dofinansowany został z funduszy Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa.

Celem projektu była poprawa infrastruktury technicznej Gminy Kamieniec związanej z gospodarką ściekową poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Sepnie, przebudowę sieci wodociągowej w Sepnie, przebudowę sieci kanalizacyjnej w Szczepowicach.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp. k. z Jarocina. Koszt wykonania robót budowlanych dotyczących budowy oczyszczalni to 2 995 050,00 zł, dofinansowanie wyniosło 1 287 919,00 zł.


Transmisje z Sesji Rady Gminy Kamieniec
Płatność kartą
Adoptuj psa
System infromacji przestrzennej
nowy baner
Monitoring jakości powietrza
Gminny zakład komunalny
Mikroporady