Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Kamieniec
logo-mobileGmina Kamieniec

Apel w sprawie podwyżek cen gazu
Dodano: 2021-10-29

Apel
Rady Gminy Kamieniec

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie podwyżek cen gazu

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 21 ust. 2 pkt 4 Uchwały nr XXXVI/234/2018 Rady Gminy Kamieniec z dnia 13 września 2018r.w sprawie Statutu Gminy Kamieniec (tj. Dz.Urz.Woj.Wlkp. 2019, poz. 9831 z dnia 21.11.2019r.), Rada Gminy Kamieniec zwraca się do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Posłów i Senatorów reprezentujących Województwo Wielkopolskie z apelem następującej treści:

"W ostatnich tygodniach mieszkańcy Gminy Kamieniec otrzymali decyzję o podwyżce cen paliwa gazowego o ponad 170%! Lokalnym dostawcą jest firma G.EN.GAZ Energia Sp. z o.o. Zdajemy sobie sprawę ze światowej sytuacji na rynkach energii, jednak skala wzrostu ceny jest szokująca i całkowicie nieadekwatna do zmiany ceny gazu w aktualnej taryfie podmiotu dominującego na rynku paliw gazowych tj. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Nie sposób jednoznacznie wskazać jednego, odpowiedzialnego za obecny stan rzeczy. Można jednak stwierdzić z całą pewnością, że jest to następstwo wieloletnich zaniedbań systemowych, które nie chronią w należyty sposób konsumentów w tym obszarze. Z naszych ustaleń głównymi przyczynami obecnej sytuacji są:

- wadliwy mechanizm ustalania cen pomiędzy podmiotami regulowanymi przez URE, które odnosi się do cen notowanych na Towarowej Giełdzie Energii, a powinien do realnych i regulowanych przez URE

- kosztów związanych z wydobyciem paliwa gazowego z lokalnych źródeł znajdujących się w pobliżu naszej gminy,

- brak możliwości zmiany Sprzedawcy (potwierdzone przez odbiorców w procesach administracyjnych prowadzonych przez URE) paliw gazowych na terenie działania G.EN.GAZ Energia Sp. z o.o., co powoduje, że przy braku mechanizmów rynkowych cena lokalnego dostawcy może być zawyżona,

- dopuszczenie przez URE do niedozwolonej przez Prawo Energetyczne praktyki subsydiowania skrośnego przez podmiot dominujący PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. polegającej na sprzedaży paliwa gazowego odbiorcom hurtowym po wyższej cenie niż odbiorcom detalicznym.

Nieakceptowalnym skutkiem braku działań w przeszłości i aktualnie jest realne zagrożenie ubóstwem energetycznym wielu naszych mieszkańców. Następstwem ponad dwukrotnie wyższych rachunków za ogrzewanie gazem będzie dramatyczne obniżenie jakości życia, włączając narażenie zdrowia i życia.

Ponadto jest wysoce prawdopodobne, że obserwować będziemy powrót ogrzewania paliwami, od których chcieliśmy trwale odchodzić. To całkowicie zakwestionuje sensowność tego, o co walczyliśmy przez ostatnie lata promując m.in. rządowy program „Czyste Powietrze”.

Rada Gminy Kamieniec podjęła Uchwałę nr XXIV/195/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła.

Jako Rada Gminy Kamieniec kierujemy prośbę do Pana Premiera oraz do Posłów i Senatorów reprezentujących Województwo Wielkopolskie o interwencję w tej życiowej dla naszych mieszkańców sprawie.

Apelujemy o przyjrzenie się wskazanym przez nas problemom i podjęcie działań, w celu ich rozwiązania.”

Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Gminy do przesłania Apelu Premierowi, a także Posłom i Senatorom reprezentującym Województwo Wielkopolskie.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Strażyński

 

Uzasadnienie

Obecna sytuacja związana z drastycznymi podwyżkami gazu, w efekcie których istnieje zagrożenie ubóstwem energetycznym wielu mieszkańców naszej Gminy i dramatyczne obniżenie jakości ich życia, wymaga przedstawienia Rządowi stanowiska społeczeństw lokalnych, w tym naszej Gminy, i zaapelowanie jak wyżej.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Strażyński


Transmisje z Sesji Rady Gminy Kamieniec
Płatność kartą
Adoptuj psa
System infromacji przestrzennej
nowy baner
Monitoring jakości powietrza
Gminny zakład komunalny
Mikroporady