Zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kamieniec II

Gmina Kamieniec pozyskała grant w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Zakup komputerów dla uczniów z terenu Gminy Kamieniec w związku ze zdalnym nauczaniem

Palnowane efekty:

Zakupionych zostanie 30 nowych laptopów, które przekazane zostaną w użyczenie najbardziej potrzebującym uczniom, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych (15-20 sztuk). Wsparte zostaną 3 szkoły.

Wartość projektu:

75 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

75 000,00 zł