Zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kamieniec

Gmina Kamieniec pozyskała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Oś I
Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie 1.1
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
ZDALNA SZKOŁA

Cel projektu:

Zakup komputerów dla uczniów z terenu Gminy Kamieniec w związku ze zdalnym nauczaniem

Palnowane efekty:

Zakupionych zostanie 30 nowych laptopów, które przekazane zostaną w użyczenie najbardziej potrzebującym uczniom.

Wartość projektu:

60 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

60 000,00 zł