Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków w Puszczykowie

Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków w Puszczykowie

Zakończono prace budowlane polegające na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości  Puszczykowo.  W ramach  robót budowlanych wykonano grawitacyjną instalację kanalizacji zewnętrznej, sito pionowe do mechanicznego oczyszczania ścieków, przepompownię ścieków surowych z rurociągiem ciśnieniowym ścieków surowych, biologiczną oczyszczalnię ścieków, studnię pomiarową, rurociąg ciśnieniowy ścieków oczyszczonych oraz poletko rozsączające ścieki oczyszczone do gruntu. Teren inwestycji ogrodzono.

Wykonawcą inwestycji była firma KRIBO Joanna Żuradzka-Boryczko z Iwanowic Włościańskich.

Całkowita wartość inwestycji to 1.301.334,76 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 300.000 zł.

 

 

image003
image001
image002