Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WÓJT  GMINY KAMIENIEC

 działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity : Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm. )

 i n f o r m u j e

 o wywieszeniu w dniu  5 października 2018r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamieńcu na okres 21 dni wykazu  nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 

  Wójt Gminy

/-/ Piotr Halasz

Wykaz  nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży - pobierz.