Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

WÓJT  GMINY KAMIENIEC

 działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity : Dz. U. z 2018r. poz. 121)

 i n f o r m u j e

 o wywieszeniu w dniu  25 kwietnia 2018r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamieńcu na okres 21 dni wykazu  nieruchomości  przeznaczonej do oddania w najem.

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                        /-/ Piotr Halasz

Wykaz  nieruchomości  przeznaczonej do oddania w najem - pobierz