Wójt Gminy Kamieniec Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamieniec

Wójt Gminy Kamieniec Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamieniec.  Przetarg odbędzie się  24 października 2019r. 

- na sprzedaż  dz. nr 198 o godz. 1000

- na sprzedaż  dz. nr 335 o godz. 1200

w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25 , pokój nr 16

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium  :  w gotówce w w/w wysokości

w terminie do  18 października 2019r.

na konto Urzędu Gminy : Bank Spółdzielczy Kościan O/ Kamieniec

Nr 25 8666 0004 0200 0462 2000 0025

(za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy)

 

Wykaz nieruchomości i pozostałe informacje  - pobierz

Załączniki  - pobierz