Wójt

Wójt Gminy - Piotr Halasz
tel. /0-61/ 44-30-700

email: wojt@kamieniec.pl

Przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 1200 - 1600