WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE  ODDZIAŁU REJONOWEGO

POLSKIEGO  ZWIĄZKU  EMERYTÓW, RENCISTÓW I  INWALIDÓW

W  KAMIEŃCU  W DNIU  02.10.2018 r.

 Dnia 2 października 2018 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu odbyło się Walne Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze PZERiI. W zebraniu uczestniczyli: przedstawiciel Zarządu Oddziału Okręgowego w Poznaniu p. Zenon  Matuszczak  oraz Wójt Gminy p. Piotr Halasz. Przewodniczący Zarządu Rejonowego – p. Stefan Strażyński przedstawił sprawozdanie z działalności za mijającą  kadencję, natomiast członek Komisji Rewizyjnej p. Franciszek Rybak sprawozdanie  zakończone  wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu  Zarządowi. W  zebraniu uczestniczyło 121  członków  Związku na  240 członków ogółem. Był czas na dyskusję oraz na  wystąpienie gości. Na zebraniu wybrano nowy Zarząd  oraz Komisję Rewizyjną na następną 5-letnią kadencję:   

                                                                                        

Skład  Zarządu:

Stefan  Strażyński  –  przewodniczący

Danuta  Sobczuk – skarbnik

Elżbieta  Kasperska – sekretarz

Bernardyna  Ciesielska – członek

Wawrzyniec  Nowak – członek

Zbigniew  Klapa – członek

Krzysztof  Marach – członek

Edmund  Michalski – członek

Teresa  Jakubowska – członek

 

Skład  Rejonowej  Komisji  Rewizyjnej :

Donata  Grygier – przewodnicząca

Tadeusz  Kościuszko– członek

Henryk  Przybyła – członek

IMG_1106
IMG_1086
IMG_1104
IMG_1105
IMG_1096
IMG_1094
IMG_1107
IMG_1103