Utworzenie nowego obiektu do obsługi ruchu turystycznego w Wilanowie

                                                           

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu poprawę walorów turystycznych miejscowości Wilanowo poprzez utworzenie nowego obiektu do obsługi ruchu turystycznego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Osiągnięte wyniki operacji: utworzenie nowego obiektu do obsługi ruchu turystycznego poprzez budowę boiska oraz miejsca odpoczynku z zadaszeniem i stojakiem na rowery w miejscowości Wilanowo dla turystów oraz mieszkańców.

 

 Gmina Kamieniec zrealizowała projekt "Utworzenie nowego obiektu do obsługi ruchu turystycznego w Wilanowie",  który dofinansowany został z funduszy Unii Europejskiej w ramach  poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu była Poprawa walorów turystycznych miejscowości Wilanowo poprzez utworzenie nowego obiektu do obsługi ruchu turystycznego

Osiągnięte efekty realizacji projektu:

Wartość projektu wyniosła 114 549,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich 71 265,00 zł.

 

image00001
image00002
image00004
received_1075989312940964
image00003