Towarzystwo Sportowe Gminy Kamieniec

Stowarzyszenie Sportowe Gminy Kamieniec działa od Roku 2001, organizując imprezy sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców Gminy Kamieniec. Obecnie tj. od lutego 2005 roku została zmieniona nazwa ze Stowarzyszenia Sportowego Gminy Kamieniec na Towarzystwo Sportowe Gminy Kamieniec.

Władza statutowa Towarzystwa Sportowego to:

Komisja Rewizyjna:

Członkowie Towarzystwa Sportowego zobowiązani są wypełnić deklarację członkowską i opłacają składkę w wysokości 30 zł. rocznie.

Imprezy planowane przez Towarzystwo Sportowe Gminy Kamieniec na 2018 rok.