SPOTKANIE NOWOROCZNE ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW W KAMIEŃCU.

Dnia 23 stycznia 2020 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Kamieńcu odbyło   się  spotkanie noworoczne Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz  działaczy PZERiI. W  w/w zebraniu uczestniczył również  Wójt  Gminy  p. Piotr  Halasz. Nasz  gość przedstawił zebranym osiągnięcia Gminy w zakresie  inwestycji w  2019 r. oraz  omówił plany  inwestycyjne na 2020 r. Wójt Gminy odpowiedział działaczom na  pytania dotyczące bieżących, ważnych spraw dotyczących Gminy  Kamieniec. W  końcowej  części podziękował wszystkim działaczom za duże zaangażowanie w działaniu  na  rzecz seniorów naszej gminy, jak  również gmin  sąsiednich. W dalszej części przewodniczący Zarządu p. Stefan  Strażyński przedstawił sprawozdanie z  pracy  Zarządu  za  rok  2019. Zostały również omówione sprawy składek członkowskich, propozycje turnusów wczasowych nad  morzem w 2020 r. ,wyjazdu 100 osób  do Sanatorium w  Iwoniczu – Zdroju oraz zaproponowano szereg jeszcze innych możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu przez  naszych  seniorów. Po  zrealizowaniu tematyki  spotkania przewodniczący Związku podziękował obecnym  za udział oraz przekazał życzenia noworoczne na 2020 r.

1
2
3
4
5