Spotkanie działaczy Rejonowego Związku PZERiI

W czwartek, 18 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie Zarządu Rejonowego Związku, Komisji Rewizyjnej oraz łączników terenowych.

Przewodniczący Stefan Strażyński przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 r. obejmujące wydarzenia kulturalne oraz wynikające ze statutu Związku.

W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Kamieniec Piotr Halasz, który przedstawił zebranym osiągnięcia Gminy w 2015 roku oraz plany inwestycyjne na rok 2016. Spotkanie było okazją do podziękowań za osobiste zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska lokalnego i podejmowanie przez członków Związku inicjatyw społecznych służących podnoszeniu jakości życia seniorów.

W części roboczej omówiono roczny plan pracy Związku na 2016 rok.