RZĄDOWY PROGRAM ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLIGII INFORMACYJNOKOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2020-2024

W ramach realizacji zadania zakupione zostały niżej wymienione pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.