Referaty

  1. Referat Organizacyjny
  2. Referat Finansowy
  3. Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  4. Referat Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Promocji
  5. Urząd Stanu Cywilnego
  6. Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich i obrony cywilnej