Przebudowa ulicy Szkolnej w Kamieńcu wraz z odwodnieniem