Poznaj Polskę

Gmina Kamieniec otrzymała wsparcie finanowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę".

Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2023 zgłoszonych przez dyrektorów
szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamieniec, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra,  przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, z późn. zm.

Zestawienie wniosków o dofinansowanie, które uzyskały wsparcie:

Oznaczenie
wniosku
szkoły
(nr ID)
RSPO Nazwa szkoły Kwota
dofinansowania
wycieczki
21769 21208 SZKOŁA PODSTAWOWA,KONOJAD 15000,00 zł
21772 21208 SZKOŁA PODSTAWOWA,KONOJAD  3728,00 zł
21774 21208 SZKOŁA PODSTAWOWA,KONOJAD 4202,00 zł
22111 21208 SZKOŁA PODSTAWOWA,KONOJAD  3805,00 zł
22113 21208 SZKOŁA PODSTAWOWA,KONOJAD 15000,00 zł
    SUMA: 41735,00 zł