Pierwsze laptopy rozdane

Pierwsze laptopy rozdane

Pierwsze laptopy dla dzieci w ramach programu „Granty PPGR” trafiły już do swoich nowych właścicieli, kolejne będą sukcesywnie przekazywane. Łącznie do mieszkańców gminy Kamieniec zostanie dostarczonych 228 komputerów. Od 22 listopada systematycznie będą wydawane kolejne partie komputerów.

Każdy odbiór laptopów przez uprawnione osoby poprzedzony jest zawarciem umowy darowizny z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub uczniem (jeśli jest pełnoletni). Przekazywany sprzęt przechodzi na własność, jednakże zgodnie z regulaminem konkursu przez 2 lata osoba która otrzyma laptopa zobligowana jest do składania oświadczenia o posiadaniu sprzętu, utrzymaniu go w należytym stanie technicznym  oraz użytkowaniu zgodnie z założeniami projektu.

Osoby, które otrzymają sprzęt komputerowy powinny zapoznać się z Procedurą weryfikowania i monitorowania utrzymania efektów projektu określoną Zarządzeniem Nr 118/2022 Wójta Gminy Kamieniec z dnia 20.10.2022r.