Oświata

Na terenie Gminy Kamieniec znajdują się dwa Gimnazja oraz trzy Szkoły Podstawowe. Dzieci w wieku od trzech do pięciu lat mają możliwość  uczęszczania do przedszkoli, które znajdują się w następujących miejscowościach: Kamieniec, Parzęczewo, Karczewo,Konojad.