Komisje


I.                   Komisja Rewizyjna

 1. Lembicz Dorota                      - Przewodnicząca Komisji
 2. Lobka Ilona
 3. Gabryelska Danuta
 4. Ciesielska Bernardyna
 5. Olszak Zygmunt


II.                Komisja Budżetowa

 1. Strażyński Stefan                          - Przewodniczący Komisji
 2. Bosy Roman
 3. Szczepaniak Jan
 4. Budziński Andrzej
 5. Włodarkiewicz Stanisław
 6. Kasperski Karol
 7. Szymczak Szymon
 8. Adamczak Krzysztof


III.             Komisja Gospodarcza

 1. Szczepaniak Jan                     - Przewodniczący Komisji
 2. Kasperski Karol
 3. Roesler Bartosz
 4. Bosy Roman
 5. Ciesielska Bernardyna
 6. Budziński Andrzej
 7. Bartkowiak Krzysztof
 8. Szymczak Szymon


IV.              Komisja Spraw Społecznych

 1. Olszak Zygmunt         - Przewodniczący Komisji
 2. Lembicz Dorota
 3. Gabryelska Danuta
 4. Włodarkiewicz Stanisław
 5. Bartkowiak Krzysztof
 6. Roesler Bartosz
 7. Adamczak Krzysztof
 8. Lobka Ilona

 V.              Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Bartkowiak Krzysztof            - Przewodniczący Komisji
 2. Włodarkiewicz Stanisław
 3. Szymczak Szymon