Punkt konsultacyjno-informacyjny

PUNKT KONSULATCYJNO-INFORMACYJNY W URZĘDZIE GMINY W KAMIEŃCU W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE"

Informujemy, że w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotyczącym wspólnej realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy w Kamieńcu w dniu 07.06.2021 uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Kamieniec wnioskowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”,  w ramach którego można uzyskać dotację na wymianę źródła ciepła w budynku jednorodzinnym, jego termomodernizację i zainstalowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie „Czyste powietrze”  mogą uzyskać informację o zasadach dofinansowania po wcześniejszym telefonicznym  umówieniu się na dany dzień i godzinę:

Pomoc przy wypełnieniu wniosku możliwa będzie jedynie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny. Istnieje możliwość umówienia wizyty po godzinach pracy Urzędu.

Wizyty osobiste w Punkcie odbywają się według następujących zasad:

Zanim umówisz się na spotkanie, załóż konto na stronie WFOŚiGW w Poznaniu i  przygotuj koniecznie:

Poniżej film instruktarzowy jak założyć konto na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu pobrania wniosku o dofinansowanie.

 Link do filmu instruktażowego Strona otwiera się w nowym oknie

Pomoc Gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW w Poznaniu, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania.

Wypełniony wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zostanie zarejestrowany w Urzędzie Gminy w  Kamieńcu, a następnie przekazany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu w celu oceny merytorycznej.

WFOŚiGW w Poznaniu dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas bezpośrednio do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.