Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w dzierżawę

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w dzierżawę

WÓJT  GMINY KAMIENIEC

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity : Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

i n f o r m u j e

o wywieszeniu w dniu  30 kwietnia  2024 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamieńcu na okres 21 dni wykazu  nieruchomości  przeznaczonej do oddania w  dzierżawę.

 

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w dzierżawę - pobierz