Gmina Kamieniec i jej mieszkańcy na starej fotografii oraz budowa miejsca wypoczynku

                                                           

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu zachowanie dla potomnych obrazu Gminy Kamieniec z czasów minionych oraz budowę miejsca wypoczynku współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: wydanie albumu oraz budowa miejsca rekreacji

 

 Gmina Kamieniec realizuje projekt "Gmina Kamieniec i jej mieszkańcy na starej fotografii oraz budowa miejsca wypoczynku",  który dofinansowany został z fuduszy Unii Europejskiej w ramach w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zachowanie dla potomnych obrazu Gminy Kamieniec z czasów minionych oraz budowę miejsca wypoczynku.

Planowane efekty realziacji projektu:

Wartośc projektu wynosi 50 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich 31 815,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.