Deklaracje - formularze do wydruku

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 r.

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 listopada 2021

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 września 2020r.

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2020r.

Druk deklaracji gdy zmiana dotyczy okresu od 1lipca 2018 r.

Druk deklaracji gdy zmiana dotyczy okresu od 1 stycznia 2016 r.

Druk deklaracji gdy zmiana dotyczy okresu od 10 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 

Druk deklaracji gdy zmiana dotyczy okresu od 1 lipca 2013 r. do 9 czerwca 2014 r.