90-TE URODZINY

Członkowie   Zarządu   Rejonowego  Polskiego  Związku  Emerytów, Rencistów  i  Inwalidów  w  Kamieńcu dnia 8 września br. odwiedzili szanowną Jubilatkę Panią Jadwigę Bentkowską, która w tym właśnie dniu skończyła swoje 90-te urodziny.

Z tej okazji delegacja złożyła czcigodnej Jubilatce serdeczne gratulacje i życzenia: zdrowia, pogody ducha, rodzinnej  radości  i  spokoju, aby  dalsze  lata  życia upływały Jej w   atmosferze życzliwości  i  wszelkiej  pomyślności.

Na ręce Jubilatki złożono kwiaty, słodki  upominek  oraz  wystosowany z  tej  okazji  list  gratulacyjny. Niniejsze spotkanie było okazją podziękowania i przekazania słów uznania za Jej zaangażowanie, aktywną  pracę oraz  poświęcenie swojego czasu  dla  Związku.

Pani Jadwiga nie kryła wzruszenia i bardzo cieszyła się z otrzymanych życzeń, dziękując za pamięć  i odwiedziny.

Drogiej Jubilatce życzymy długich lat w zdrowiu oraz wszelkiej pomyślności na kolejne lata.     

 

/-/ Członkowie   Zarządu   Rejonowego  Polskiego  Związku  Emerytów, Rencistów  i  Inwalidów  w  Kamieńcu

Zdjęcie 90 lat Bentkowska