Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Kamieniec
logo-mobileGmina Kamieniec

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Kamieniec
Dodano: 2018-05-02

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Breś

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Jan Szczepaniak

Przewodniczący Komisji Budżetowej Roman Bosy

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Aleksander Frąckowiak

zwołują

wspólne posiedzenie Komisji dnia 17 maja 2018 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia;

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia.

4. Omówienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Kamieniec za rok  2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kamieniec za 2017 r. łącznie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kamieniec w sprawie:

  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kamieniec za  rok 2017,
  2. powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Kamieniec,
  3. ustanowienia w Gminie Kamieniec świadczenia na rzecz wieloraczków,
  4. wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamieniec na rzecz samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieńcu,
  5. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na 2018 rok,
  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieniec na lata 2018-20216.

7. Sprawy bieżące.

8. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                          Przewodniczący Komisji Gospodarczej

/-/ Roman Bosy                                                                                /-/ Jan Szczepaniak

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych                             Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Aleksander Frąckowiak                                                              /-/ Kazimierz Breś


Transmisje z Sesji Rady Gminy Kamieniec
Płatność kartą
Adoptuj psa
System infromacji przestrzennej
nowy baner
Monitoring jakości powietrza
Gminny zakład komunalny
Mikroporady