Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Kamieniec
logo-mobileGmina Kamieniec

Sesja Rady Gminy Kamieniec
Dodano: 2017-05-17

Zapraszam na XXV sesję Rady Gminy Kamieniec, która odbędzie się dnia 31 maja br.

(środa) o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kamieniec.

 

Porządek sesji :

 

Część I obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdania Komisji Rady Gminy z działalności od ostatniej sesji.

7. Interpelacje radnych.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2016 rok.

9. Zapoznanie się z informacją o mieniu komunalnym Gminy Kamieniec.

10. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu

z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2016 rok.

11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego.

12. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

13. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku

Komisji Rewizyjnej.

14. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

      a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016,

      b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamieniec za 2016 rok.

 

Część II obrad:

15. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

     a) przyjęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego,

     b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na 2017 rok,

     c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieniec na lata 2017-2020.

16. Przedłożenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Kamieniec za

rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie.

17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Roman Bosy


Płatność kartą
Adoptuj psa
System infromacji przestrzennej
Mikroporady
nowy baner