Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Kamieniec
logo-mobileGmina Kamieniec

Sesja Rady Gminy Kamieniec
Dodano: 2018-05-17

Zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy Kamieniec, która odbędzie się dnia 17 maja br.  (czwartek) o godz. 1600  w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kamieniec

 

Porządek sesji :

Część I obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdania Komisji Rady Gminy z działalności od ostatniej sesji.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Przedłożenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Kamieniec za rok  2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2017 rok.
 10. Zapoznanie się z informacją o mieniu komunalnym Gminy Kamieniec.
 11. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2017 rok.
 12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego.
 13. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
 14. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 15. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kamieniec za  rok 2017,
 2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamieniec  za 2017 rok.

Część II obrad:

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Kamieniec,
 2. ustanowienia w Gminie Kamieniec świadczenia na rzecz wieloraczków,
 3. wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamieniec na rzecz samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieńcu,
 4. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na 2018 rok,
 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieniec na lata 2018-2021.
 1. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie sesji.                                                     

                                                                                 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              /-/ Roman Bosy


Transmisje z Sesji Rady Gminy Kamieniec
Płatność kartą
Adoptuj psa
System infromacji przestrzennej
nowy baner
Monitoring jakości powietrza
Gminny zakład komunalny
Mikroporady