Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Kamieniec
logo-mobileGmina Kamieniec

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż dwóch samochodów pożarniczych
Dodano: 2019-03-15

Wójt Gminy Kamieniec ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż dwóch samochodów pożarniczych

Regulamin przetargu na sprzedaż  samochodu pożarniczego Volkswagen T-4 nr rejestracyjny PGO 02455 użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ujeździe  oraz Volkswagen T-4 nr rejestracyjny PGO 05133  użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łękach Wielkich.

1. Forma Przetargu:

     Przetarg przeprowadzony zostanie w formie publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego.

2.  Tryb przetargu:

      I. Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego odbywa się w formie pisemnej (zbieranie ofert).

      II. Przedmiot przetargu:

             1. Volkswagen T-4 nr rejestracyjny PGO 02455 rok produkcji 1993 – cena wywoławcza 2300,00 zł brutto
             2.  Volkswagen T-4 nr rejestracyjny PGO 05133 rok produkcji 1993 – cena wywoławcza 3000,00 zł brutto

3. Materiały przetargowe
     Regulamin przetargu

4. Rozpoczęcie procedury przetargowej poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec i zamieszczenie na stronie BIP na  okres nie krótszy niż 7 dni.

5. Przetarg:
     Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kamieniec terminie do dnia 25 marca 2019r.

     do godz. 10:00 w  zamkniętych kopertach, opatrzonych informacją:

      a. "Oferta na samochód Volkswagen T-4 nr rejestracyjny PGO 02455"
      b. „Oferta na samochód Volkswagen T-4 nr rejestracyjny PGO 05133".

       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca  2019r. o godz. 1030. Sprzedającym przysługuje prawo swobodnego

       wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę.

        Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza. W przetargu zostanie wybrana oferta tej

        osoby, która zaoferowała najwyższą cenę.

        Złożenie jednej oferty wystarczy do odbycia przetargu.        

        Przetarg przeprowadzi komisja.

       Termin związania z ofertą wynosi 14 dni.

       W przypadku rezygnacji oferenta z zakupu samochodu, Gmina ma prawo wybrać następnego oferenta, który

       zaoferował cenę następną w kolejności.

6.  W przetargu nie mogą uczestniczyć:
      - osoby wchodzące w skład komisji przetargowej,
      - małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób wchodzących w skład komisji przetargowej.

7. Sporządzenie protokołu

     Z przebiegu przetargu komisja przetargowa sporządzi protokół, który będzie zawierał:

     1) oznaczenie miejsca i terminu przetargu,

     2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg, 

     3) numery ofert oraz wysokość cen podanych w złożonych ofertach,

    4) numer oferty, która przedstawia najwyższą cenę,

    5) wnioski i oświadczenia osób prowadzących przetarg,

    6) podpisy osób prowadzących przetarg.

 8. Sprzedaż samochodu

Faktura na sprzedaż samochodu zostanie bezzwłocznie wystawiona oferentowi, którego ofertę wybrano w przetargu. Nabywca samochodu zobowiązany jest zapłacić cenę zakupu samochodu najpóźniej w dniu odbioru samochodu. Za chwilę zapłaty ceny ustala się chwilę uznania rachunku bankowego Gminy. W przypadku opóźnienia przez nabywcę w uiszczeniu ceny nabycia, Gmina Kamieniec będzie miała prawo odstąpić od sprzedaży samochodu pożarniczego.

 Do pobrania:

  1. Ocena techniczna samochodu Volkswagen T-4 nr rej. PGO 02455
  2. Ocena techniczna samochodu Volkswagen T-4 nr rej. PGO 05133

 

Dodatkowych informacji o samochodzie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu, pod numerem tel. 61-44-30-700 lub 61-44-30-718


Transmisje z Sesji Rady Gminy Kamieniec
Płatność kartą
Adoptuj psa
System infromacji przestrzennej
nowy baner
Monitoring jakości powietrza
Gminny zakład komunalny
Mikroporady