Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Każdy rolnik , który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, powinien w terminie od 1 lutego 2024r. do 29 lutego 2024r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Kamieniec wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023r. do 31 stycznia 2024r.

 

Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

5,84 zł * średnia roczna liczba świń

i

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek

przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

 

Dotacja będzie wypłacona w terminie od 1 do 30 kwietnia 2024r.

 

Dokumenty do pobrania (kliknij dokument aby pobrać)

Wniosek

Poświadczenie dzierżawy