ZAWIESZENIE

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w ślad za komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Starosta Grodziski uprzejmie informuje, że od 13.03.2020 r. do 31.03.2020 r. zawiesza osobiste udzielanie porad prawnych przez radców prawnych/ adwokatów/ prawników w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej (npp) na terenie powiatu grodziskiego

W związku z powyższym punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą świadczyć pomoc prawną tylko telefonicznie lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na następujących zasadach:

w każdy poniedziałek (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

a)    w godzinach 10.30 – 15.00 – dyżur telefoniczny pełni prawnik

Roman Bączyk pod tel.  791 719 710;

b)   w godzinach 12.00 – 16.00  - dyżur telefoniczny pełni:

- radca prawny Katarzyna Rabiega – Łakoma

w dniu 16.03.2020 r. i 30.03.2020 r. pod nr tel. 601 822 948 oraz

- adwokat  Marcin Grzybek

w dniu 23.03.2020 r. pod nr tel. 694 160 757

 

2)   w każdy wtorek (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);

a) w godzinach 8.00 – 12.00 - dyżur telefoniczny pełni prawnik

Roman Bączyk pod tel.  791 719 710;

b)    w godzinach 15.30 – 19.30, dyżur telefoniczny pełni:

- adwokat Krystian Sarna w dniu 17.03.2020 r. i w dniu 31.03.2020 r. pod nr tel. 888 308 665

- radca prawny Hubert Szczepaniak w dniu 24.03.2020 r.

pod nr tel. 512 463 025

 

3)    w każdą środę (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

a)    w godzinach 10.30 – 15.00 - dyżur telefoniczny pełni prawnik

Roman Bączyk pod tel.  791 719 710;

b)    w godzinach 15.30 – 19.30, dyżur telefoniczny pełni:

- adwokat Elżbieta Staszak w dniu 18.03.2020 r. pod tel. 728 323 027

- radca prawny Tomasz Nawrot w dniu 25.03.2020 r.

pod tel. 665 007 031

4)    w każdy czwartek  (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

a)   w godzinach 8.30 – 13.00 - dyżur telefoniczny pełni prawnik

Roman Bączyk pod tel.  791 719 710;

b)   w godzinach 14.00 – 18.00; dyżur telefoniczny pełni:

- radca prawny Michał Pankiewicz w dniu 19.03.2020 r.

pod tel. 501 377 598

- adwokat Elżbieta Staszak w dniu 26.03.2020 r. pod tel. 728 323 027

 

5)    w każdy piątek (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), począwszy od 13.03.2020 r.:

a)    w godzinach 10.30 – 15.00, dyżur telefoniczny pełni prawnik

Roman Bączyk pod tel.  791 719 710;

b)   w godzinach 14.00 – 18.00, dyżur telefoniczny pełni:

- adwokat Elżbieta Staszak w dniu 13.03.2020 r. i w dniu 27.03.2020 r. pod tel. 728 323 027

- radca prawny Kamila Wasilewska w dniu 20.03.2020 r. pod tel. 693 892 415

 

   

                                                                            Starosta Grodziski

                                                                            Mariusz Zgaiński

                                                                                        (-)