Zakończenie przebudowy drogi gminnej Jaskółki – Konojad

Zakończono prace budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej Jaskółki- Konojad na odcinku ok. 2,7 km. Początek prac zlokalizowany był w miejscowości Jaskółki przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3585P, koniec przed skrzyżowaniem z ul. Słoneczną w miejscowości Konojad. W ramach robót budowlanych wykonano podbudowę z mieszanki niezwiązanej kruszywa (górna warstwa podbudowy) oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznych. W celu poprawy bezpieczeństwa zastosowano odpowiednie oznakowanie poziomie i pionowe. Przebudowa drogi ma na celu poprawę sieci komunikacji pomiędzy miejscowościami Jaskółki - Konojad.

Wykonawcą inwestycji była firma „POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE” S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie.

Całkowita wartość inwestycji to 2.467.662,85 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.191.794,61 zł.

image003
image002
image001