Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Kamieniec

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Kamieniec

Dnia 18 maja 2023 roku odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Kamieniec, na której Wójt – Piotr Halasz przedstawił Radzie Gminy raport o stanie gminy za 2022 r. Obejmował on podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Po zaprezentowaniu raportu o stanie gminy, Rada Gminy Kamieniec udzieliła wotum zaufania Wójtowi.

W dalszej części obrad Rada Gminy Kamieniec udzieliła Wójtowi Gminy Kamieniec (jednogłośnie, przy nieobecności trzech radnych) absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Kamieniec za 2022 rok. Uchwała została podjęta na podstawie pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamieniec i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

IMG_3617
IMG_3628
IMG_3622
IMG_3631
IMG_3625
IMG_20230518_182153