UWAGA ZMIANY W ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO

Od 1 stycznia 2019 roku będą obowiązywać nowe stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, o który mogą ubiegać się rolnicy. Zwrot dla wszystkich rolników będzie wyższy, a dodatkowo skorzystają hodowcy bydła. Potrzebne są do tego faktury VAT, które potwierdzają wydatki. 31 stycznia jest ostatnim dniem, kiedy można kupić paliwo i faktura będzie mogła zostać dołączona do wniosku składanego w lutym.

W 2019 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1 zł na 1 litr oleju.

Na korzyść rolników, zmieniają się limity pomocy – podstawowy limit wynosi 100 litrów ON/ha rocznie (było 86 l/ha). To właśnie do takiej ilości zakupionego oleju napędowego będzie przysługiwał zwrot akcyzy. Oczywiście aby zwrot utrzymać, tak jak do tej pory trzeba przedłożyć faktury za zakup takiej ilości paliwa.

Nowością w 2019 roku będzie wprowadzenie dodatkowego limitu zwrotu akcyzy dla hodowców bydła. Od 2019 roku przysługuje im limit ustalony jako 30-krotność stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła wg stanu średniorocznego za rok poprzedzający (to dodatkowe 30 litrów paliwa na każdą dużą jednostkę przeliczeniową np. dorosła krowa). Tutaj także obowiązuje zasada, że zwrot przysługuje do paliwa faktycznie zakupionego – na podstawie przedłożonych z wnioskiem faktur.

 Uwaga!

Do wniosku o zwrot należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (zgodne z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. DZ. U.  z 2015 r. poz.1340, z późn. zm.)).

 Wnioski składa się do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia  gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego w dwóch terminach:
od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wystawionymi od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wystawionymi w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji wydanej w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku nastąpi w terminach:

Wniosek do pobrania - pobierz

Przydatne materiały:

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcycowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej