Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnej

W związku z ogłoszeniem przez NFOŚiGW naboru dotyczącego programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnej” Wójt Gminy Kamieniec zawiadamia zainteresowanych producentów rolnych z terenu gminy posiadających odpady z folii rolniczej, że jest możliwość złożenia do Urzędu Gminy Kamieniec informacji o ilości posiadanych odpadów w celu ich inwentaryzacji według właściwych frakcji:

1.Folia rolnicza z owijania balotów i przykrywania pryzm kiszonkowych

2.Siatka i sznurek do owijania balotów

3.Opakowania po nawozach

4. Opakowania typu BIG BAG

Informację o posiadanych odpadach należy składać do Urzędu Kamieniec biuro nr 2 do dnia 13 lutego 2023 r. Dokonanie inwentaryzacji posiadanych odpadów jest niezbędne w celu złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia do NFOŚiGW.

Jednocześnie informujemy, że umowa między gminą a NFOŚIGW prawdopodobnie będzie podpisana do końca czerwca 2023, zaś środki wydatkowane do końca marca 2024 r. Odbiór odpadów z folii rolniczych planowany jest wstępnie na drugą połowę 2023 r.
Przy składaniu deklaracji o ilości posiadanych odpadów należy doliczyć prognozowany wzrost ilości odpadów.
Formularze dostępne poniżej bądź w Urzędzie Gminy Kamieniec.

Informacja o posiadanych odpadach  - pobierz

Oświadczenie o pomocy de minimis - pobierz

Formularz informacji o pomocy de minimis - pobierz