Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Wójt Gminy Kamieniec informuje, że realizacją zadań zleconych gminie na podstawie ustawy z dnia
15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U z 2022 r. poz. 2687), będzie zajmował się:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu.

Szczegółowe informacje znajdują Państwo na stronie internetowej OPS Kamieniec, pod linkiem:

http://ops.kamieniec.pl/refundacja-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r