Pożegnanie Pani Sekretarz

Podczas obrad IV sesji Rady Gminy Kamieniec, 27 lutego 2019 r. radni oraz sołtysi Gminy Kamieniec pożegnali odchodzącą na emeryturę Sekretarz Gminy Kamieniec.

Pani Maria Napierała przepracowała łącznie 40 lat, zaś na stanowisko Sekretarza Gminy Kamieniec została powołana uchwałą  Rady Gminy dnia 1 lutego 2007 r. i funkcję tę pełniła 12 lat.

Pani Sekretarz ze wzruszeniem podziękowała radnym i sołtysom za dotychczasową współpracę; okazaną życzliwość i przyjazną atmosferę. Słowa podziękowania skierowała również do Wójta Gminy, który zdaniem odchodzącej Pani Sekretarz jest nie tylko dobrym Wójtem, ale też dobrym człowiekiem.

Pan Wójt stwierdził, że Pani Sekretarz zawsze inspirowała go i motywowała. Dziękując za te lata pracy Pan Wójt dodał, że wybór Pani Marii Napierały na Sekretarza Gminy był najlepszą decyzją, tym bardziej, że zawsze powtarza, iż otacza się gronem wspaniałych ludzi i może później na tych ludzi liczyć.

Wyrazy wdzięczności i życzenia realizacji wszystkich planów w imieniu swoim oraz całej Rady Gminy złożyli: Przewodniczący Rady Gminy Stefan Strażyński wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Karolem Kasperskim, a z ramienia sołtysów: Sołtys wsi Doły Wawrzyniec Nowak, Sołtys wsi Wąbiewo Ilona Lobka oraz Sołtys wsi Łęki Wielkie Eugeniusz Skoracki; wręczając Pani Sekretarz bukiety kwiatów.

Swoje uznanie i podziękowanie, dla odchodzącej Pani Sekretarz, zebrani wyrazili gromkimi oklaskami.

DSC06952
DSC06955
DSC06965
DSC06959