Polowania zbiorowe

Zarząd Koła Łowieckiego nr 104 "PTASZKOWO" działając na podstawie art 42 Ustawy z dnia 13.10.1995 Prawo Łowieckie 
zawiadamia o terminach polowań zbiorowych (na zwierzynę grubą, płową i drapieżniki). Polowania planowane są na:
-19.01.2019
-26.01.2019
na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 351 "REŃSKO". 
Polowania odbywać się będą w godzinach 7.30 - 16.30

Z myśliwskim pozdrowieniem
"DARZ BÓR"

Prezes Zarządu
Mieczysław Wojciechowski