Polowania zbiorowe

Nadleśnictwo Grodzisk zawiadamia o polowaniu zbiorowym w dniach 25-26.01.2019r. na terenie obwodu 348.

Osobą do kontaktu jest Mariusz Zieliński – 694 481 180

Z upoważnienia Nadleśniczego

Nadleśnictwa Grodzisk

Dariusza Szulca