NASADZENIA DRZEW MIODODAJNYCH NA TERENIE GMINY KAMIENIEC.

Dnia 31.10.2023r zakończyły się prace związane z nasadzeniem drzew miododajnych w miejscowości Karczewo.  W pasie drogi gminnej na działce nr 246 w obrębie ewid. Karczewo posadzono 44 szt. drzew sadzonek Lipy drobnolistnej.

Koszt sadzonek drzew wyniósł 22 000,00 zł., a  na ich zakup Gmina Kamieniec pozyskała dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  w wysokości 19 800,00 zł.

Celem całego przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wymieraniu pszczół. Nasadzenia drzew poprawią strukturę gleb i ich jakość, a także poprawią warunki mikroklimatyczne przyległych pól. Pszczoły będą miały skąd czerpać nektar, a pszczelarze dodatkowe źródło pozyskania miodu.

received_359009343168605
received_888713142851849
received_330260703051624